Tisztelt Szülők!

A kormány által támogatott nyári kéthetes nyelvtanulási lehetőségről szeretnék Önöknek tájékoztatást adni a rendelkezésünkre álló információk alapján. A kiutazással kapcsolatos teendőket a Tempus Közalapítvány koordinálja. A szervezet oldalán találhatnak részletes tájékoztatást, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe.

Elöljáróban néhány számadat: a program a két évfolyamon összesen 81 tanulót érint, akiknek nagy része a 2019. őszi igényfelméréskor jelezte részvételi szándékát. A jelentkezők többsége a csoportos kiutazást, kisebb részük az egyéni nyelvtanulást választotta. Az azóta eltelt néhány hónapban a számok változtak, a szervezés jelenlegi szakaszában a programban részt venni kívánó 81 diákunkat 4 csoportba osztottuk (Ausztria, Egyesült Királyság). Az iskola minden csoporthoz tud kísérőtanárt/tanárokat biztosítani, tehát minden jelentkező diák eljut a választott célországba.

A nyelviskolák kiválasztásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Az első és legfontosabb szempont az intézmény megbízhatósága.

A diákok igényeit figyelembe véve a program sikeres megvalósítása.

Azonos korcsoportú tanulók egy csoportba helyezése.

 Néhány fontos tudnivaló:

Az előzetes felmérések alapján iskolánk két nyelvterületre szervez csoportot (angol, német).

Angol nyelvterületre a csoportos utazóknak három turnust tervezünk: Bournemouth, UK Anglo Limited, 2020.07.02-07.16.(2 csoport 51 fő)

Bournemouth, UK, Southbourne of English, 2020.08.16-08.30. (1 csoport 33 fő)

 Német nyelvterületre egy turnust szervezünk, Ausztriát célozzuk meg:

Seefeld in Tirol, A, Inspire – The Learning Institue – Seefeld in Tirol, 2020.08.01-08.15. (1 csoport, 7 fő)

Az előzetes egyeztetések alapján ezeket az információkat tudom nyújtani Önök számára.

 • Lehetőség van egyéni és csoportos kiutazásra is, de intézményünk feladata kizárólag a csoportos kiutazás megszervezése. Az egyéni utazást a szülő szervezi szintén a Tempus Közalapítvány segítségével.
 • Iskolánk egy nyelviskolával veszi fel a kapcsolatot, a programban egy akkreditált külföldi nyelviskola komplex programcsomagját kapják a diákok az ösztöndíj részeként. A nyelviskola a teljes időben felelősséget vállal a diákokért. A kísérő pedagógusaink csupán „háttértámogatást” adnak.
 • A legfontosabb célkitűzés, hogy a diákok minél többet beszéljenek célnyelven, és törekedjenek napi teendőik minél önállóbb megoldására idegen nyelvi környezetben.
 • Az órák nemzetközi csoportokban valósulnak meg, kiérkezéskor szintfelmérő alapján sorolják őket csoportokba, tehát valószínűleg magyar tanulótársaik csak egy igen kis részével fognak ugyanabba a csoportba tartozni.
 • Az utazás, szállás, étkezés, biztosítás, napi zsebpénz költségeit fedezi az ösztöndíj, tehát minden szükségletet biztosít.
 • A pályázásra várhatóan rövid idő áll rendelkezésünkre. Szükségünk van a diákok adataira, adóazonosító jelére, folyószámlát, európai egészségkártyát és biztosítást szükséges kötni részükre. Ezért hamarosan szülői értekezletet tartunk a kiutazó diákok szüleinek, ahol adategyeztetésre és az aktuális információk átadására is sor kerül. Ennek időpontjáról hamarosan tájékoztatom Önöket.
 • A jelentkezés feltétele a szülők írásos támogatása: iskolánkban mindkét szülőnek személyesen kell megjelennie és aláírnia a szülői nyilatkozatot (elvált szülők esetén is), melyben kinyilvánítják, hogy támogatják gyermekük részvételét a programon. Külföldön tartózkodó szülő esetén a külföldi magyar konzulátuson is van lehetőség a nyilatkozattételre.
 • A tanuló jelentkezése során a Tempus Közalapítvány a szülővel köt szerződést, nem az iskolával. Ez azt jelenti, hogy nem teljesítés esetén (pl. nem utazik ki, nem vesz részt az oktatáson) az alapítvány a teljes összeget visszafizetteti.
 • Biztosítás kötése kötelező! Ennek költségét a program állja. A szülői értekezleten lehetőség lesz erre, hiszen betegség esetén a sztornóbiztosítás lehetőségével is élni lehet.
 • Amennyiben a tanuló felelőtlen magatartást tanúsít, haza kell utaznia. Ebben az esetben bizonyosan költségtérítésre kötelezi a Tempus Közalapítvány a szülőt.
 • Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy a gyerekek rendelkeznek-e a kiutazáskor is érvényes úti okmánnyal! Az Egyesült Királyságba utazó gyerekek számára fontos információ, hogy az ország ugyan kilépett az Európai Unióból, de az idei esztendőben a korábbiakban megszokott feltételekkel lehet kiutazni (személyi igazolvány, a mobiltelefonok EU tarifával működnek stb.).

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a tájékoztatóhoz csatolt visszaigazoláson jelezzék, hogy az információkról értesültek és azokat udomásul vették.

Bár még vannak kérdések a programmal kapcsolatban, kérem, hogy a Tisztelt Szülők a fentiek átolvasása után mérlegeljék a külföldi nyelvtanulás lehetőségét!

 

Vajda Andrea

igazgatóhelyettes


Letölthető dokumentumok:

Külföldi nyelvtanulás a 9. és 11. évfolyamos diákok számára a bejegyzés szövege PDF formátumban

Szülői visszaigazolás PDF formátumban