Rendelkező Nyilatkozat az adó 1 %-áról

A Szent-Györgyiért és a “Tehetségért” Közhasznú Alapítvány

 

Iskolánkban – akkor még Szántó Kovács János Gimnázium és Szakközépiskola – az alapítvány 1991 óta az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően működik. Létrehozásában nagy szerepe volt Skotnyár Ottó tanár úrnak, aki egyéni felajánlásával segítette az alapítvány létrehozását. A későbbi években az alapítvány fő bevételi forrása a felajánlott személyi jövedelemadók 1 %-a, az iskolai szervezésű szülők-nevelők jótékonysági bálja, valamint szponzori támogatások , amiből alapítványunk a kiadásokat finanszírozza.

Az alapítvány fő céljai közé tartozik az oktatási intézmény tehetséges diákjainak támogatása felsőfokú tanulmányokra, versenyekre való felkészülésben, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, rendezvények szervezése.

Az alapító okiratnak megfelelően a kitűzött célt az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg:

Minőségi oktatást elősegítő eszközök beszerzése, tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása, az iskola épületének esztétikusabbá tétele, promóciós anyagok készítése.

A tehetséges diákok támogatása, ösztönzése az alapítvány által kiírt pályázatok alapján történik.

A 2015-16-os tanévre a következő pályázatok kerültek kiírásra:

  • Kimagasló középiskolai versenyeredményt elérő diákok támogatására
  • Kimagasló tanulmányi eredményt elérő diákok támogatására
  • Tanulmányi versenyekre való felkészülés támogatására
  • Felkészítő tanárok támogatására

A pályázatok kiírása, és azok bírálata az alapítvány kuratóriumának ülésein, az alapító okiratnak megfelelő szabályok szerint történik, melyet jegyzőkönyvek rögzítenek.

2015-ben 29 diák kapott pályázatára támogatást kiemelkedő tanulmányi eredményért, 4 tanuló pedig kimagasló versenyeredményért. Többen versenyekre utazáshoz, felkészüléshez kaptak segítséget az alapítvány által.

A bevételi forrásokat tekintve mindig az adók 1 %-a volt a legjelentősebb támogatás. Sajnos az előző években kevesebb összeggel tudták  támogatni alapítványunkat, ami talán a változó társadalmi és gazdasági környezetnek köszönhető.

Ezért négy évvel ezelőtt az alapítvány a jobb működés céljából közhasznú alapítvánnyá alakult.

Ennek megfelelően az alapítvány a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységét végzi a gimnáziumi, szakközépiskolai közfeladathoz kapcsolódóan. Minél több támogatót szeretnénk keresni, hiszen e felajánlásokkal, adományokkal a gyermekek fejlődését segítik.


Letölthető dokumentumok:

A Szent-Györgyiért és a “tehetségért” Közhasznú Alapítvány 2018. évi beszámolója