DÖK

Iskolánk diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, de emellett nagyon fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

A diákönkormányzat célja és működése

A diákönkormányzat célja a diákok érdekképviselete, a diákélet szervezése

Szabadidős programok, a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák létrehozása, kezdeményezése, az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának elősegítése

Emellett alapvető célunk az iskolai munka segítése, az iskolai közösség formálása, az iskolához való kötődés erősítése, szorosabb együttműködés kialakítása

További célunk az osztályon belüli, valamint az osztályok közötti kommunikáció fejlesztése, ennek elősegítése a programok és a diákképviselők személyiségfejlesztése által

Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.

A diákság érdekeinek hatékony képviselete.

A diákprogramok tervezése az iskolai programtervhez igazodva történik.

Társadalmi hasznosság növelése az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének segítése

Egészséges életmódra, empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés.

A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével

Rendszeres jelenlét iskolánk honlapján és egyéb fórumokon

Környezettudatos gondolkodásra nevelés

A hatékony kommunikáció fejlesztése

Belső kommunikációs csatornák igénybevétele (faliújság, hirdetőtábla, iskolarádió) a hatékony információáramlás érdekében

A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.

A diákönkormányzat havonta ülésezik minden hónap első szerdáján, illetve a tervezett programokhoz igazodva gyakrabban is összehívható. A tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését.

Diákönkormányzat

 2019/2020 tanév

 

Diákönkormányzat elnöke: Dancs Luca 11/A

Diákönkormányzat tisztségviselők: Stolcz Elizabeth, Petrovszki Petra 10/A

Diákönkormányzati osztályképviselők:

9/A Fábián Virág, Szele Kíra

9/B Farkas Ivett, Oravecz Anna

9/D Bencsik Csenge, Kiss Dávid Barnabás, Bozsó Máté

9/Ny Homolya Ákos, Makai Kristóf

10/A Gácsi Dorina, Kordics Rita,

10/B Saliga Patrik, Varsányi Barnabás

11/A Magulya Viktória

11/D Farkas Dominik, Boros Dániel

12/A Holczberger Stefánia, Mihály Alexandra

12/B Hegedűs Hanna, Széles Ákos

12/C Fábián Dominika, Schottner Zita

12/D Oláh Evelin, Rácz Virág

 A diákönkormányzat havonta ülésezik minden hónap első szerdáján, illetve a tervezett programokhoz igazodva gyakrabban is összehívható. A tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését.