DÖK

Iskolánk diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, de emellett nagyon fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

A diákönkormányzat célja és működése

A diákönkormányzat célja a diákok érdekképviselete, a diákélet szervezése

Szabadidős programok, a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák létrehozása, kezdeményezése, az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának elősegítése

Emellett alapvető célunk az iskolai munka segítése, az iskolai közösség formálása, az iskolához való kötődés erősítése, szorosabb együttműködés kialakítása

További célunk az osztályon belüli, valamint az osztályok közötti kommunikáció fejlesztése, ennek elősegítése a programok és a diákképviselők személyiségfejlesztése által

Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.

A diákság érdekeinek hatékony képviselete.

A diákprogramok tervezése az iskolai programtervhez igazodva történik.

Társadalmi hasznosság növelése az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének segítése

Egészséges életmódra, empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés.

A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével

Rendszeres jelenlét iskolánk honlapján és egyéb fórumokon

Környezettudatos gondolkodásra nevelés

A hatékony kommunikáció fejlesztése

Belső kommunikációs csatornák igénybevétele (faliújság, hirdetőtábla, iskolarádió) a hatékony információáramlás érdekében

A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.

A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.

A diákönkormányzat havonta ülésezik minden hónap első szerdáján, illetve a tervezett programokhoz igazodva gyakrabban is összehívható. A tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését.

A 2020/2021 tanévben már a tanévkezdés sem a megszokott módon alakult a kialakult járványhelyzet miatt. A tanévben tervezett programjainkat rugalmasan kezeljük, mivel a 2019/2020 tanév márciusától a digitális oktatás bevezetésével új korszak nyílt. A diákönkormányzat az iskola intézkedési tervében megfogalmazott szabályokat és döntéseket figyelembe véve végzi a működését.

Diákönkormányzat

 2021/2022 tanév

 

Diákönkormányzat elnöke: Homolya Ákos 10/B

Diákönkormányzati osztályképviselők:

9/A        Kánya Dávid, Palánki Lotti

9/D        Horváth Bence, Nyírjei Soma

9/NY      Antal Antónia Amina, Vereczki Kitti

9/B        Bódis Boglárka, Keresztúri Hanna

10/A      Nagy Enikő, Papp Adrienn

10/B      Makai Kristóf, Homolya Ákos

10/C      Bangó Richárd, Cservenák Dániel

10/D      Gubó Viktória, Verebélyi Amanda

11/A      Bujdos Noémi, Fábián Virág

11/B      Farkas Ivett, Jasztrapszki Beáta

11/D      Kiss Dávid Barnabás, Krupa Eszter

12/A      Hrubecs Réka, Stolcz Elizabet

12/B      Varsányi Barnabás, Moldován Péter

 A diákönkormányzat havonta ülésezik minden hónap első szerdáján, illetve a tervezett programokhoz igazodva gyakrabban is összehívható. A tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését.


Letölthető dokumentumok:

A diákönkormányzat aktuális munkaterve  PDF formátumban

Fogadó intézmények 2021/2022 tanév PDF formátumban